[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - U topolů - fotogalerie

Popis:

Též Na pramenech (možná záměna se stejnojmennou lokalitou v Miškovicích) či U tří stromů (starší název, dnes již neopodstatněný).
Pramen je krytý stříškou v podobě trojbokého jehlanu z dřevěných kuláčů o základně 130 cm. Západní strana je otevřená, jihovýchodní a severovýchodní pokrytá prkny a lepenkou. Výška stříšky je asi 1 m. Stříška dnes stojí na okraji široké vybagrované strouhy, která je širší než vlastní pramen a takto ho vlastně pohltila, takže již de facto neplní funkci studánky.
Zcela nevhodná úprava odtokové „stružky“ (původně byla tůň pouze pod stříškou), stejně jako oplocení areálu, provedeno někdy mezi lety 2002-2005.

Zajímavosti:
Někdy považováno za prameniště Mratínského potoka (častěji však pramen tohoto potoka uváděn v Ďáblicích a toto považováno pouze za jeho přítok).

Pražské studánky - U topolů - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část: Praha - Ďáblice
Katastrální území: Ďáblice.
Upřesnění polohy: Studánka leží na oploceném pozemku při stromořadí sloupovitých topolů asi 30 m severně pod ulicí Na pramenech, západně od domu čp. 484.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Bude doplněno.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:  
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934
(str. 34 – 35)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24)
(aktualizováno 2005)