[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Travertinová, ilustrační foto

Popis:

Prameniště v prudkém skalnatém svahu nad silnicí, hlavní proud vody jímán trubkou o průměru 12 cm umístěnou cca půl metru nad zemí. Trubka i celý přepad obrostlý travertinovými, mechem porostlými nánosy, takže připomíná spíše pouze okrouhlý otvor ve skále. Voda spadává na několik betonových panelů a potrubím podtéká pod silnicí.

Zajímavosti:
Jméno vytvořeno uměle pro potřeby evidence pramene - podle sedimentů vápence - travertinu.
Zatím není znám případný místní název pramene.
Pramen skrytým potrubím zásobuje bazén v nedalekém domě.

Nově popsaná -  červen 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Radotín

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 16 (Radotín)
Katastrální území:
Radotín
Upřesnění polohy: V Radotínském údolí na úpatí vrchu Na karlíně, při východní straně staré silnice z Horního Radotína k Lochkovské cementárně (v trase bývalé lomové dráhy), zhruba proti autobusové zastávce V sudech.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást zvláště chráněného území, přírodní památky Radotínské skály.
Za silnicí mohutná travertinová kaskáda, spadající do Radotínského potoka.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Nevíme o literatuře zmiňující tento pramen.