[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Studánka, po rekonstrukci na jaře 2009

Popis:

Nízký obdélníkový objekt  přistavěný ke zdi obory. Voda vytéká do bazénku před objektem a odtud upraveným korytem. Vydatnost pramene je asi 0,2 l za vteřinu.

Zajímavosti:
Objekt byl na jaře 2009 nově opraven spolu s přiléhající zdí obory. Vlastní pramen se nachází ve svahu za zdí a za železniční tratí Praha – Kladno. Původní studánka se zřejmě nacházela ve svahu, ale pramen byl narušen stavbou tělěsa trati. Stávající objekt studánky jímá pramen prostupující pod tratí.
Po historii studánky pátráme a případné informace uvítáme.

orientační mapka Prahy - studánka Stromovka (Studánka)

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 7
Katastrální území
: Bubeneč
Upřesnění polohy: Studánka se nachází u jižní zdi Královské obory - Stromovky u železniční trati Praha – Kladno, asi 300 m od hlavního vchodu na Výstaviště.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Královská obora je vyhlášena jako přírodní památka a jako nemovitá kulturní památka.
Jedna z ulic nad tratí nese jméno U studánky. Jméno U Studánky nese i základní škola (Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky) v ulici Umělecká.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
-