[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Strahovská štola - fotogalerie

Popis:

Z trubky, skryté v umělém kamenitém břehu ”Horního jezírka” v jeho západní části, vytéká do jezírka silný proud vody. Výše v břehu druhá trubka – plastová – bez vody. Portál štoly s uzavřenými kovovými vraty se nachází asi 6 m od břehu jezírka na druhé straně cesty. Dle literatury jde o 287 m dlouhou štolu, zachycující 20 pramenů, určených původně k zásobování Smíchova vodou.

Zajímavosti:
Dle některých pramenů jde o upravené hornické prospekční dílo Josefa Záhory (těžba uhlí) ze 40. let 19. stol., dle jiných byla vybudována 1836 při zřizování Kinského zahrady.

orientační mapka Prahy - katastrální území Smíchov

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Smíchov
Upřesnění polohy: Štola leží v horní části Kinského zahrady, cca 100 m severně od kostela sv. Michala, na břehu Horního jezírka.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást památkové zóny Smíchov, nemovité kulturní památky Zahrada Kinských, regionálního biocentra Petřín a evropsky významné lokality Praha - Petřín (Natura 2000). V blízkosti přírodní památka Petřínské skalky.
Ve východním sousedství ještě druhý, zcela totožný, portál štoly – pod ním též přepad do Horního jezírka, většinou však bez vody. Hlavní zdroj vody pro Horní jezírko přitéká ze severní strany (sochařsky upravený prostor) – tato voda však nejasného původu.
V oblasti  Petřína i další štoly (Železitá, Štola IV...) a několik studánek (Na Hřebenkách, Petřínka, Ve Strahovské zahradě).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 151)
Kváčková Radka, Kovařík Petr: Pátrání po pražských pramenech - Svobodné slovo 30. 12. 1984
Pacáková-Hošťálková Božena a kol.: Pražské zahrady a parky - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Praha 2000 (str. 246)
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 40-41)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20, 28, 80)
Zavřel Jan: Vody podzemní a povrchové – In: Zavřel Jan a kol. - Pražský vrch Petřín – Paseka, Praha a Litomyšl 2001 (str. 19, 26)