[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Šárka, ilustrační fotoPopis:

Drobná studánka. Voda vytéká z okrouhlého otvoru v 58 cm široké a 40 cm vysoké kamenné zídce. Nad studánkou jednoduché zastřešení ve tvaru "chatičky". Ve vrcholové části „štítu“ kulaté prkénko s  nápisem „Šárka“. Část odtokové stružky bezprostředně pod přepadem vyložena kamennými kostkami.

Zajímavosti:
Úpravy zde provedla základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ochrana herpetofauny.

orientační mapka Prahy - Šárka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-6
Katastrální území:
Liboc
Upřesnění polohy: Na jižním okraji louky v údolí  potoka pod Šáreckou Habrovkou, asi 100 m západně od koupaliště v Divoké Šárce.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje a regionálního biocentra Divoká Šárka, nedaleko přírodní rezervace Divoká Šárka.
Nedaleko studánky prochází červená turistická okružní značka Šárkou.
V Divoké Šárce řada dalších studánek - Šestákova, Horní Šestákova, Zlodějka, Šárecká Habrovka, Franciho, Čertovka (zaniklá). Takřka do stejných míst jako studánka Šárka bývá lokalizována i studánka Ctirad - v terénu však nalezen pouze jeden objekt.
Takřka do stejných míst lokalizována i studánka Ctirad - v terénu však nalezen pouze tento objekt.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 36)


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel v podzemní vodě z této studánky jsou nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění v okolí tohoto pramene.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Trendy: počty fekálních a koliformních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.