[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod školou - fotogalerie

POPIS:

Okrouhlá tůňka cca 110 x 60 cm, na odtoku zahrazená 50 cm vysokou kamennou zídkou. Zhruba v půlce výšky zídky odtokový kanálek. Kameny jsou obloženy i stěny tůňky, na dně jemné bahno. Studánka zastřešená prkennou sedlovou střechou, vysokou ve hřebenu 120 cm. Štíty a boční stěny z tyčoviny. Odtokový kanálek vyztužen na bocích vodorovnými dřevěnými kůly. Studánka téměř bez vody.

ZAJÍMAVOSTI:
Studánku vybudovala v roce 2003 základní organizací Českého svazu ochránců přírody GEO na základě zakázky Magistrátu hl. m. Prahy. Před tím zde byl silný vývěr z neupravené přírodní jímky s hromadou kamení (možná pozůstatek nějaké dřívější úpravy studánky) pod kořeny smrku.

Pražské studánky - Pod školou, U studní - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 12
Katastrální území
: Libuš
Upřesnění polohy: Studánka leží v údolíčku severovýchodně od místa, kde se na začátku Modřanské rokle schází asfaltová cesta od zastávka MHD Sídliště Libuš s pokračováním ul. Na Šejdru. Jižní z pramenů potůčku pod areálem školy Meteorologická.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice.
V bezprostřední blízkosti studánky leží další studánky – Palisádová, U studní, V Liščích děrách (před vybudováním studánek se vztahovalo označení U studní či „V liščích děrách“ na celé toto prameniště). Další studánky pak v Modřanské rokli – nejbližší Ve skále.
Nedaleko se nachází začátek naučné stezky Modřanská rokle.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 36-37) ?– není zřejmé, kterého z velmi blízkých pramenů se informace týkají
· Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 5)
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 14-15)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20) ? – není zřejmé, kterého z velmi blízkých pramenů se informace týkají