[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Haltýřem

Popis:

Pramen je jímán skružovou studnou o průměru 120 cm, zakrytou betonovými deskami s kovovými zvedacími kruhy a kruhovým otvorem po „komínku“. Studna vystupuje až 120 cm nad terén. U studny slabě vyvěrá voda (pravděpodobně průsakem - odtok není zřejmý).

Zajímavosti:
Studna pravděpodobně funkčně nahradila (doplnila?) výše položený Haltýř (některé novější údaje o zdrojích vody snad možno vztáhnout k této studni).
(aktualizováno 2005)

Pražské studánky - Pod Haltýřem - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy (v přípravě)

Městská část Praha-Troja
Katastrální území:
Troja
Upřesnění polohy: Pramen se nalézá v údolí potoka Haltýř severně od usedlosti Havránka, při cestě na dolním okraji pramenné louky cca 20 m pod Trojským haltýřem.

 

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Draháň-Trója, je součástí přírodní památky Havránka. Nedaleko prochází naučná stezka Přírodním areálem Pražské botanické zahrady. V těsné blízkosti, na druhém břehu potůčku, studánka Havránka, cca 20 m severněji studánka Trojský haltýř.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura: -