[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Baněmi

Popis:

Základem studánky je betonová obdélná bazéna 135 x 140 cm, hluboká cca 50 cm. Na dně velké množství jemného bahna. Odtok býval kovovou trubkou, dnes nefunkční - voda přetéká přes horní okraj bazény. Vlastní pramen pod malou skalkou asi 2 m nad bazénou.

Zajímavosti:
Nádrž slouží jako časté napajedlo pro zvěř.
Urešem používané jméno „Baňská“ nepovažujeme za vhodné - dle analogických jmen by takto pojmenovaná studánka měla ležet přímo v osadě Baně

Aktualizace leden 2010

Pražské studánky - Pod Baněmi, Kamínka, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Zbraslav
Katastrální území:
Zbraslav

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Severovýchodně studánka Kamínka, severně studánky Pod schůdky, Pod školkou, U pískovny a Nad vodárnou.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 17

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní
kationy a anionty.

Obsahy iontů železa a manganu jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. V obou případech je možno konstatovat prvky pocházejí z místních hornin a odpovídají tak přírodně zvýšenému pozadí.
Z hlediska mikrobiálního vyhovovala v roce 2001 kvalita podzemní vody z této studánky výše uvedené vyhlášce.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden neúplný laboratorní rozbor