[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - PalisádováPopis:

Oválná tůň cca 160 x 190 cm, 15 cm. hluboká. Na dně tůňka opatřena proti průsaku modrým igelitem. Boky vyztuženy dřevěnou palisádou, výrazně vystupující nad úroveň terénu. Přepad vytvořen 60 cm. dlouhou kládou, v níž zářez. Odtokový kanálek vyztužen na bocích vodorovnými dřevěnými kůly.

Zajímavosti:

Studánku vybudovala v roce 2003 základní organizací Českého svazu ochránců přírody GEO na základě zakázky Magistrátu hl. m. Prahy.

Pražské studánky - Palisádová, U studní, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Libuš
Katastrální území
: Libuš
Upřesnění polohy: Studánka leží v údolíčku severovýchodně od místa, kde se na začátku Modřanské rokle schází asfaltová cesta od zastávka MHD Sídliště Libuš s pokračováním ul. Na Šejdru. Prostřední z pramenů potůčku pod areálem školy Meteorologická.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice.
V bezprostřední blízkosti studánky leží další studánky – Pod školou, U studní, V Liščích děrách (před vybudováním studánek se vztahovalo označení U studní či „V liščích děrách“ na celé toto prameniště). Další studánky pak v Modřanské rokli – nejbližší Ve skále. V blízkosti se nachází přírodní památka Modřanské rokle, údolím poblíž vede  naučná stezka Modřanská rokle.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 36-37) ? – není zřejmé, kterého z velmi blízkých pramenů se informace týkají
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20) ? – není zřejmé, kterého z velmi blízkých pramenů se informace týkají.