[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Nad vodárnou

Popis:

Oválná jímka cca 70 x 120 cm s boky vyztuženými zbytky betonových skruží, naplněná valouny. Voda k ní přitéká dvěma stružkami – od západu a severovýchody - vtéká do ní a vsakuje se. Pravděpodobně zdroj vody pro blízkou vodárnu.

Pražské studánky - Nad vodárnou, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Zbraslav
Katastrální území
: Zbraslav
Upřesnění polohy: Pramen se nalézá v horní části rokle pod ulicí Na Plácku, v jihozápadní části lesoparku Belvedér, asi 10 m západně od objektu vodárny.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást lesoparku Belvedér. V něm řada dalších studánek a pramenů: Na Belvedéru, U interny, Královna, v bezprostřední blízkosti tohoto pramene pak Pod schůdky, Pod školkou, U pískovny. Nedaleko též studánka Kamínka (jihovýchodně) a Pod Baněmi (jižně).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 34) ? – pravděpodobně možno ztotožnit s lokalitou Mokřina, případně Zahrádkářský