[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ] 

Pražské studánky - Nad rybníkem - fotogalerie

Popis:

Skružová studna o průměru 1 m, vystupující 40 cm nad úroveň terénu. Nedaleko na břehu potůčku ústí kameninová trubka o průměru 15 cm. Voda nepatrně vytéká pod ní. Studna je jedním ze zdrojů vody nedalekého rybníčku.

Zajímavosti:
Kadlecová a Žák považují prameniště „V Chaloupkách“ (studánky V Chaloupkách + Nad rybníkem + U rybníka) za jedno z nejvýznamnějších pramenišť v Českém krasu.

Aktualizace leden 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Zadní Kopanina

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Řeporyje
Katastrální území
: Zadní Kopanina
Upřesnění polohy: Studna se nachází nad malým rybníčkem v centru osady V Chaloupkách, na pravém břehu potůčku přitékajícího od severu.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží při hranici CHKO Český kras, přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a regionálního biocentra Radotínské údolí a přírodní památky Zmrzlík.
V blízkosti leží studánky U rybníka a V Chaloupkách, nedaleko pak Karlova studánka a Pod Zubákem.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Filip Bedřich: Podzemní vody a prameny v okolí Kladna - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 8, sv. 168 – VÚV, Praha 1957 (str. 40) ?
Kadlecová Renáta, Žák Karel: Krasové prameny Českého krasu - In: Český kras XXIV - Muzeum Českého krasu, Beroun 1998 (str. 19, 26)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 33)