[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - K Dýmači

Popis:

Přírodní tůňka pod kořenem jasanu cca 60 cm široká, 170 cm dlouhá, mírně ledvinovitého tvaru. Pravý břeh tvořen kořeny (vysoký cca 35 cm), levý kameny (náznak zídky - výška 15 cm). Z této strany také ke studánce přístup. Na odtoku hrázka z kamenů. Ve střední části hloubka až 20 cm. Název též V Dýmači.
Na mapách bývá někdy zaměňována s pramenem ”Ve skále”.

 

Pražské studánky - K dýmači - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 12
Katastrální území:
Cholupice
Upřesnění polohy: Studánka leží asi 5 m od levého břehu nejzápadnější větve Libušského potoka, pod cestou z Cholupic do Modřanské rokle (pokračování ul. K Dýmači), 25 m pod místem, kde přechází potok.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Modřanská rokle-Cholupice. Nedaleko studánky se nachází zvláště chráněné území, přírodní památka Modřanská rokle, kterou prochází stejnojmenná naučná stezka Modřanská rokle. V okolí se nachází řada dalších studánek – z nejbližších Ve skále (se kterou bývá někdy na mapách zaměňována), Horní Štěpánka a Dolní Štěpánka.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 4)
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 14)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20, 31)