[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Habrovka - fotogalerie

Popis:

Již zaniklou studánku (dlouhodobě bez vody) tvoří zídka z bílých cihel široká 85 cm, vystupující 30 cm nad úroveň terénu (zadní strana ve svahu). Před zídkou betonová jímka 40 x 26 cm, hluboká dnes 20 cm (původně možná hlubší - je zanesená hlínou). Ze zídky ústí do jímky pod úrovní okolního terénu plastová trubka o průměru 4 cm. Z jímky býval odtok směrem do rokle.

Zajímavosti:
Studánka bývala odnepaměti využívána jako zdroj vody (Eduard Ureš vzpomínal, že mu „jedna paní řekla, že jako dítě ji posílala babička k této studánce pro vodu“). Původně voda údajně vytékala z malé jeskyňky ve stráni, později byla přehrazena zdí s trubkou. V roce 1980 upravili studánky do dnešní podoby pan Horymír Čermák z Krče se svým synem. Studánka byla přikryta plechovým poklopem. Bohužel na jaře 1983 se z ní ztratila voda (pravděpodobně v souvislosti s výstavbou nedalekého Sídliště Roztyly).

Pražské studánky - Habrovka - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Kunratice
Katastrální území
: Kunratice
Upřesnění polohy:V levé straně zalesněné bezvodé rokle, která tvoří hranici kunratického a michelského katastru, asi 70 m severovýchodně od rozcestí v údolí Kunratického potoka při plotu areálu Thomayerovy nemocnice.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí přírodní památky Údolí Kunratického potoka. Kunratickým lesem prochází naučná stezka instalovaná v roce 2009.
Nedaleko studánky prochází žlutá turistická značená stezka z Roztyl do Kunratic.
V areálu Kunratického lesa se nalézají další studánky: Krychle, Václavka, Žofinka, Urešova studánka.
(aktualizováno 2005)

Informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 9)
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 12)