[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Blatovská - fotogalerie

Popis:

Betonová studna zvenčí čtverhranná 130 x 130 cm, uvnitř kruhová o průměru 80 cm, vystupující 35 cm nad terén, hluboká 130 cm (z toho 80 cm vody). Na dně menší množství odpadků. Kovový poklop s „komínkem“ odkrytý. Přepad plastovou trubkou nefunkční. Ještě v roce 2001 byla studánka běžně využívána okolními obyvateli, dnes celkově zpustlé. Název též Ochozská (podle blízké ulice).

Pražské studánky - Blatovská - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Újezd nad Lesy
Katastrální území:
Újezd nad Lesy
Upřesnění polohy: Studánka se nachází na levém břehu Blatovského potoka cca 30 m západně od křižovatky ul. Ochozské a Starokolínské.

 

 

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Nedaleko studánky severním směrem začíná přírodníá park Klánovice-Čihadla.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987(str. 11)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 42)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – hořečnato –sírano – chlorido – uhličitanového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody
na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů i chloridů je to cca o 30%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány. Nicméně ovlivnění lidskou činností je zřejmé již nyní, především ze zvýšených koncentrací chloridů, které pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden laboratorní rozbor.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody