Mariánskou studánku tvoří kamenná prohnutá stupňovitá zeď s výrazným kulovitým kamenem na nejvyšším místě. Pod kamenem je v omítkové destičce vyryto „opraveno LP 1946". Vlastní pramen leží ale o 50 m výše v boční rokli západně od studánky pod oltářem "jeskynní" kaple Panny Marie. Pramen se nachází za kovovými dvířky a je veden trubkou pod podlahou kaple a pod zemí až k měřícímu objektu ČHMÚ, na kterém je měřena jeho vydatnost. Mariánský pramen je považován za jeden z nejvýznamnějších na území hl. m. Prahy.

Studánky nejsou pouze významnou součástí přírody, ale také patří k našemu kulturnímu dědictví, a právě proto je začneme postupně opravovat a revitalizovat jejich okolí.

Vzhledem ke stavu současných konstrukcí bude celá Mariánská studánka nově vystavěna v původním duchu. Studánka se navíc rozšíří o malé jezírko, do kterého bude voda přepadat z kamenného chrliče, přibude také posezení u studánky. Celé okolí se vyčistí a upraví. Prostor před studánkou se vydláždí kamennou dlažbou, která bude přecházet v kamenné schody a štěrkové cesty.


Stavba: Oprava Mariánské studánky
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Dodavatel: Nowastav a. s.
Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Střelka
Doba realizace: říjen 2017 - listopad 2017