Zpracování popisu - původní 2010, poslední aktualizace: podzim 2017

UPOZIRNĚNÍ: stránka v přípravě - probíhá grafická finalizace stránky


Úvod

Přestože se jedná o ryze městskou trasou, rušným místům se vyhnete. Cesta střídavě vede po klidných ulicích, průchody, zkratkami a samozřejmě městskou přírodou, především parky. Jak název výletu napovídá, trasa mapuje některé vyhlídky na pravém Břehu Vltavy.

Rodiny s kočárky a vozíčkáři Rodiny s malými dětmi a senioři Cyklisté
Trasa, tak jak je popsána, není pro rodiny s kočárky a vozíčkáře jako celek vhodná, neboť jim v cestě brání několikeré schody. Komplikací pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí mohou být na trase několikeré delší schody, které však většinou vedou dolů. Trasa, tak jak je popsána je vcelku vhodná pouze pro pěší, cyklistům v cestě brání několikeré schody a dále jednosměrné ulice, které lze objet, ale to by značně změnilo charakter trasy.

Průběh trasy

Vyšehrad – Kavčí hory – Dobeška – Braník.

Celková délka základní trasy je do 7 km, odbočka na Vyšehrad měří přes 2 km, odbočka do parku Na Topolce je dlouhá asi 200 metrů, cesta k vyhlídce Dobeška pak přidá asi 400 m

mapa orientační:

trasa č.7 - Vyšehrad - Braník, orientační mapa (709 pxl)
  • mapa podrobná (v přípravě)