Znění textu použitého na infocedulce:

Dobrý den, jsem Bobr a zalíbilo se mně na Malé říčce ve Stromovce. Pocházím z vltavské bobří rodiny, na jaře jsem opustil svoje rodiče a sourozence. Hledal jsem místo, kde bych mohl žít. Na podzim, v zimě a na počátku jara mi nejvíce chutnají stromy a keře. Když jsou nízké teploty, mám často hlad. Musím také plavat ve studené vodě. Potřebuji si doplnit energii a něco jíst. Nejraději mám vrby a topoly.

Přes den mám z lidí a psů trochu strach, tak jsem schovaný ve své noře. Jídlo hledám, až když je tma. Jsem podobný nutrii, tu znáte, protože ji často vidíte i přes den. Ale já mám proti ní hezčí ocas, placatý. Správci Stromovky o mně ví a snaží se o soužití se mnou. Pravidelně kontrolují stromy v okolí Malé říčky a natírají je ochranným nátěrem. Nechávají mi podél Malé říčky k jídlu mladé větve a keře vrb a topolů, abych neokusoval velké krásné stromy. Málokomu se poštěstí mě spatřit, jsem plachý. Rád bych tu žil s Vámi.

Váš Bobr


Infocedule byla připravena OCP MHMP ve spolupráci s AOPK ČR (http://www.zachranneprogramy.cz/ )
Grafické zpracování: studio Kultivar, Zuzana Brychtová Horecká, 2021.

Děkujeme za cenné rady ohledně soužití chráněného bobra v památkově a přírodně chráněném krajinářském parku Stromovka RNDr. Jitce Uhlíkové, Ph.D. (AOPK ČR), Ing. Aleši Vorlovi, Ph.D. (ČZU) a Ing. Miliči Solskému Ph.D. (OCP MHMP).