V roce 2017 byla zahájena realizace vycházkové přírodní cesty od piknikového místa u hřiště na basketball ke sportovnímu areálu Sport Vítkov, která je nyní dokončována. Tato cesta vede např. i k letní terase s občerstvením v rámci tohoto nového areálu.

V prvních měsících roku 2018 proběhla kompletní obnova omítek v podchodu parkem u památníku na Vítkově, obnova památkově chráněného podezděného zábradlí nad ním a současně byly opět obnoveny i omítky Thomayerovy vyhlídky.

Bylo kompletně obnoveno a zpřístupněno krajinné schodiště na vyhlídkové lesní terasy propojené pěšinami ležící se v severním svahu, které umožňují a rozšiřují pobyt v zalesněné části  Vítkova a krásné výhledy na Karlín. Schodiště se nachází u fitness prvků za podchodem pod parkovištěm u památníku na Vítkově.

V současné době probíhá obnova a zpřístupnění původně již zarostlé jižní cesty, která v jižním svahu Vítkova nově propojuje horní část parku s Tachovským náměstím. Po uvolnění porostu je zde postupně tvořena přírodní pěšina se štěrkovým trávníkem, ze které bude jedinečná možnost nových výhledů na Žižkov.

Během léta 2018 bude rovněž kompletně opravena asfaltová okružní cesta v severním svahu, která je nyní ve velmi špatném stavu. Cesta spojuje nově vybudovanou severní cestu od tunýlku s Thomayerovou vyhlídkou a se západní částí parku směrem k Hlavnímu nádraží.

Obě dětská hřiště - Duna a Vítek, budou v nejbližší době doplněna o čtyři nové herní prvky.

Pokračuje také úprava okolí basketbalového hřiště, kde dosud proběhly terénní úpravy a doplnění mobiliáře. V jeho těsné blízkosti byla letos umístěna nová komplexní workoutová sestava.

Je zadáno zpracování dosadeb západní - Thomayerovy části Vítkova pro podzimní dosadbu nových stromů v duchu původní Thomayerovy koncepce. S dosadbou a obnovou se nezapomíná ani na jarní cibuloviny a na trvalkové a travobylinné záhony.