Krajinářské architektuře není v České republice zatím věnován tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Projekt Landscape festival by měl být osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. V České republice a především v Praze byla v posledních letech nastartována debata o tom, jak dlouhodobě kultivovat veřejný prostor za účasti architektů, umělců, veřejného sektoru i politického establishmentu. Tento dialog jsme rozšířili i o „zelený“ či krajinářský segment. Základní ideou je zvýšení povědomí o české architektonické a urbanistické obci a o rozsahu a smyslu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře a k veřejnému prostoru.
V rámci festivalu bude prezentován také projekt obnovy parku na vrchu Vítkově.

Tým architektů  na základě studie obnovy parku na Vítkově zpracované v roce 2016, pokračuje v projektování  dalších stupňů této dokumentace do realizační fáze. V současné době je připravována pro územní řízení obnova hlavní promenády k Národnímu památníku na Vítkově. Důležitým tématem je zachování aleje javorů stříbrných i její postupná dlouhodobá obnova.  Nevzhledná silnice vedoucí k památníku v duchu  architektonické koncepce socialistického režimu se změní na širokou pěší promenádu v zeleni s vodními prvky a s množstvím odpočinkových míst, která před památníkem vyústí na prostornou odpočinkovou piazzettu se stromy, mobiliářem, občerstvením a veřejným WC (viz vizualizace ve fotogalerii).

K obnově a bezbariérovosti je také připravován nástup do parku na Vítkov z Tachovského náměstí spolu se zásadní obnovou Tachovského náměstí plánovanou a projednávanou městskou částí Praha 3.