Průběžně je připravována projektová dokumentace s aktualizacemi dendrologických průzkumů a navazujícími dosadbami vzrostlých stromů, respektujících celkový koncepční a kompoziční záměr krajinářského parku Královské obory Stromovka. Tyto projekty jsou projednávány jak s orgány ochrany přírody, tak i orgány státní památkové péče.

Zároveň jsou průběžně v rámci projektových dokumentací vytipovávání jedinci, kteří nesplňují podmínky z pohledu provozní bezpečnosti a zdravotního stavu v parku. Z tohoto důvodu proběhne v době vegetačního klidu 2014/2015, v souladu s vydanými rozhodnutími o kácení, odstranění těchto vybraných jedinců. Následně na jaře 2015 proběhnou výsadby nových stromů dle zpracované projektové dokumentace, aby tak byla zajištěna průběžná obnova stromového patra ve Stromovce.