Volný pohyb

Většina parků má pro psy vymezeny prostory k volnému pobíhání psů, které jsou vyznačeny v mapách na hlavních info. tabulích v parku. To ale neznamená, že svého psa vypustíte a hledíte si svých věcí. Sami musíte vědět, zda je váš pes úplně poslušný a přiběhne v každé situaci. Pokud váš čtyřnohý kamarád občas "nevidí, neslyší", můžete využít dlouhých vodítek, tak zvaných stopovaček, s délkou většinou 10 m. Poskytnou vám jistotu a kontrolu do doby, než se svým psem dotáhnete přivolávání k dokonalosti. Chce to jen píli, trpělivost a hlavně důslednost.

Používané piktogramy v parcích:

volné pobíhání psůpovoleno
pikto
psa nutno vést
na vodítku
pikto
zákaz vstupu psů

piktogram - Zákaz vstupu psů

Mapy s informacemi k pohybu psů v parcích celopražského významu (formát PDF, vel. do 6 Mbyte):

 

Po nás potopa

Exkrement, hromádka, dáreček - to je jen malý výčet názvů pro to, co by po vašem psovi nemělo zůstat nikde v parku. Myslete i na ostatní, kteří nechtějí věnovat pozornost tomu, kam šlápnout. Jak a kam? Koše na psí exkrementy jsou již nedílnou součástí ulic i parků. Jsou opatřeny sáčky, které jsou zadarmo. U sáčků je také papírová lopatka, která vám může pomoci s manipulací. Po jejich využití oboje hodíte do koše. A je po problému.

Sportovci

V parcích se můžete potkat i se sportovci. Nejčastěji s běžci, cyklisty a bruslaři. Váš pes by měl vědět, že to není zpříjemnění procházky v tom smyslu, že je může honit. Pro sportovce není setkání s neposlušným psem nic příjemného a očekává, že pes si ho nebude všímat. Ujištění typu "ale on nekouše, on si chce jen hrát" není tím správným řešením této situace. Naučte psa povel např. "na stranu". Měl by jít ke straně cesty a tam v klidu přečkat, až se sportovec vzdálí. Poproste např. někoho z přátel, ať s vámi jde občas na procházku a pomůže vám tyto situace simulovat a trénovat.

Ostatní psi

V parku jistě potkáte i ostatní psy. Pro hladký průběh setkání se vyvarujte několika základních chyb.

  • Máte-li malého psa, neberte ho ze strachu, co se může stát, do náruče. Bude se cítit nadřazen a jen bude provokovat psa pod sebou.
  • Očichává-li se váš pes s jiným a je na vodítku, netahejte psa pryč za vodítko. Chtě nechtě ho trochu nadzdvihnete a druhý pes si to může vyložit jako povyšování. To může vést až k nepříjemnému a zbytečnému konfliktu. Snažte se jej odvolat slovně či chycením za srst na zádech a popostrčením.
  • Víte-li, že váš pes má majetnické sklony k hračkám nebo i jen ke klackům, upozorněte na to včas majitele psa, který si s tím vaším chce hrát.
  • Pokud váš pes nemá rád ostatní a myslíte, že už ho to neodnaučíte, je pro vás nejjednodušší, i když ne ideální řešení, kontrolovat okolí a volit cestu tak, abyste setkání s jinými psy minimalizovali.