Na jaře 2015 byla v parku obnovena okrasná hrušňová alej původního druhu, která průběžně lemuje celý severní svah podél severní cesty. V jarním období dále proběhly výsevy travobylinných směsí na svažitá místa podél hlavního schodiště k památníku, na svahu pod Thomayerovou vyhlídkou, podél schodišť na cyklostezku v jižním svahu a k Tachovskému náměstí.

Byla provedena kompletní rekonstrukce krajinného schodiště k Tachovskému náměstí, bylo vybudováno nové schodiště ke Karlínskému piknikovému místu a upraveno několik  menších schodišť k fitness prvkům a k podchodu u „tunýlku“.

Zrealizovali jsme štěrkový trvalkový záhon na parkovišti před památníkem a nechali obnovit skupiny jarních cibulovin o několik tisíc narcisů, krokusů a ladoněk vtroušených ve skupinách do travnatých ploch po celém parku. Proběhla obnova všech laviček umístěných v parku, olejovým nátěrem a impregnací.

Byl otevřen průchod parkem ze žižkovské části od Tachovského náměstí, přes sportovní areál do středu aleje na vrchu.

V průběhu celého roku 2015 probíhala pěstební obnova a odborné probírky porostů severních svahů Vítkova. V rámci této obnovy bylo zpřístupněno několik přírodních stezek v severním svahu a obnoveno množství přírodních vyhlídkových plošin.

 

Výhled na rok 2016

V roce 2016 jsou plánovány ve spolupráci s Českými drahami rozsáhlejší probírky a obnovy porostů v jižním svahu Vítkova pod areálem sokola Žižkov a v této souvislosti zpřístupnění spodní části sportovního areálu sokola, cestou po terase od čerpací stanice. Zde, na jejím nástupu, se plánuje realizace nového piknikového místa a vybudování nového krajinného schodiště. Vybudování krajinného schodiště je naplánováno také na severním svahu, pro lepší zpřístupnění přírodní vyhlídkové cesty, při nástupu na propojku mezi přírodními terasami. Rovněž se v roce 2016 připravuje oprava Thomayerovy vyhlídky. Malé asfaltové sportovní hřiště v sousedství areálu TJ Sokol Žižkov, bude obnoveno a vybaveno pro míčové hry.