Záhony letniček z přímého výsevu v kombinaci s výsadbami letniček z předpěstované sadby byly zrealizovány v polovině května 2014. V současné době se životnost a působení letničkových záhonů před Šlechtovou restaurací chýlí ke konci. V polovině října již tradičně letničky vystřídají výsadby cibulovin a dvouletek.


LETNIČKOVÉ ZÁHONY ZALOŽENÉ KOMBINACÍ PŘÍMÉHO VÝSEVU SMĚSI LEDNICKÁ RADOST A PŘEDPĚSTOVANÉ SADBY

Provizorní řešení záhonů v předprostoru Šlechtovy restaurace v Královské oboře Stromovka v Praze z důvodu probíhající stavební činnosti
Zadavatel a investor: MHMP MZO oddělení péče o zeleň – zodpovědná osoba - Alice Dědečková
Realizace: Lesy hl.m. Prahy – zodpovědná osoba - Bára Berecová
Autor návrhu a dodavatel směsi letniček: pracovníci Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně, doc. Kuťková a kol.
Výměra záhonů: 760 m2
Výsevek: 2 g / m2
Použitá směs letniček: Lednická radost
Předpěstovaná sadba v kombinaci s letničkami z přímého výsevu ve středových záhonech: Ricinus communis, Cleome spinosa – bílý a růžový, Verbena bonariensis, Pennisetum setaceum „Rubrum“