Cestní síť bude materiálově navazovat na již užité povrchy v Letenských sadech. Asfaltové cesty budou barevně navazovat na cca 10 let staré červené asfaltové chodníky. Méně frekventované cesty kolem historizujícího pavilonu jsou navrženy dlážděné kamennou kostkou či mozaikou.
Zpevněné plochy budou rozšířeny o několik odpočívadel. V první řadě bude upravena vyšlapaná plocha před Hanavským pavilonem s ideálním výhledem na Prahu, kde bude nový mlatový povrch s několika lavicemi. Dále vzniknou odpočívadla kolem hlavního asfaltového chodníku, kde budou zřízeny piknikové stoly s lavicemi. Tato místa budou mít časem výhled na vodní plochu - retenční nádrž**, kde se bude jímat voda pro následné zavlažování parku. Další parkové lavičky budou umístěny v mlatových plochách, které vytvoří detail velké asfaltové křižovatky navazující na historické cesty.

V rámci vegetačních úprav dojde k odstranění nepřehledných keřových skupin a náletových dřevin v místě vyhlídek na město. Zde budou ponechány jen vybrané náletové stromy, které budou ošetřeny řezem a zapěstovány tak, aby v budoucnu vytvořily hezké koruny respektující podhledovou výšku návštěvníka parku. Místo keřů budou v místě sázeny břečťany, jako plochý podrost zabraňující šíření invazivní kustovnice. Kolem Hanavského pavilonu, nejvýznamnějšího místa v okolí, vznikne i zahradní detail v podobě trvalkových záhonů. Jedná se o pestrou směs stínomilných odolných trvalek, která vychází z moderních trendů, avšak s užitím tradičních druhů rostlin. Stejná směs bude užita i kolem stromu, při vstupu od bašty sv. Tomáše. Trvalkový záhon doplní rozšířenou výsadbovou plochu místo stávající ochranné mříže.

Mapa hranice rekonstruované části Letenských sadů:
Rekonstrukce okolí Hanavského pavilonu, mapka hranice rekonstruované části Letenských sadů


* Hanavský pavilon byl původně součástí Zemské jubilejní výstavy v roce 1891 konané na výstavišti v Holešovicích a jeho autorem je arch. Otto Hiesser. Pavilon v novobarokním stylu nechal zbudovat kníže Hanavský a po výstavě tuto památku daroval městu. Město pavilon nechalo rozebrat a vystavělo jej na dnešním místě, odkud je skvostná vyhlídka na starou Prahu, mosty přes Vltavu a Pražský hrad.

** Nádrž je navržena v místě, kde ji zamýšlel zbudovat i František Thomayer (tvůrce historiceké podoby parku z r. 1885), ovšem v menším rozsahu, než je na historických plánech. Retenční nádrž bude zásobena z hradního vodovodu s užitkovou vodou.


INVESTOR: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Magistrát Hlavního Města Prahy, Odbor ochrany prostředí
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: Ing. Ivo Zajíc
PROJEKTANT: Ing. Štěpánka Šmídová
ZHOTOVITEL: BULDIX s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ: Ing. Lukáš Kučera
TERMÍN AKCE: duben 2016 - červen 2016