Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Poslední obsahová aktualizace verze tištěné i elektronické - 9/2017 (4. upravené vydání).
  • Distribuce infomateriálu v tištěné podobě (4. upravené vydání) byla zahájena na konci léta 2017, infomateriály jsou nadále k dispozici ve standardních distribučních místech pro infomateriály hl.m. Prahy k pražské přírodě
  • Distribuce tištěných letáků (4. vydání) probíhá dále v rámci akcí hl. m. Prahy k problemarice ochrany ŽP a EVVO v Praze více informací o akcích hl. m. Prahy