V těchto dnech (druhá polovina září) byla zahájena rekonstrukce cest ve spodní části Královské obory - Stromovky.
První etapa opravy cest, které před dvěma lety poničila povodeň, skončí začátkem října. Z postižených lokalit bylo nejprve nutné odtěžit stovky tun bahna a naplavenin, odstranit zničené stromy a nyní je možné zahájit obnovu i technického vybavení, včetně cest. Povodeň poškodila zásadním způsobem zejména hlavní cestu, která se nachází v severní části Stromovky podél drážního tělesa a vyúsťuje k viaduktům, kterými se do Stromovky před dvěma lety valila povodeň. Aby návštěvníci Královské obory byli obtěžování stavbou nejkratší možnou dobu, byla pro obnovu cesty zvolena moderní  technologie (tzv. Glorit). Tato technologie umožňuje zpracování původních asfaltových povrchů na místě, bez zbytečných přesunů hmot. Odvezeny budou pouze původní betonové obrubníky objevené při odkrývání asfaltu. Při odstraňování asfaltů došlo i k odkrytí původního dláždění, které se nacházelo při vyústění u Gotthardské brány a bylo překryto velmi necitlivě v minulých letech asfaltovým kobercem. Dlažební kostky budou očištěny a použity k novému předláždění. Použitá  technologie mimo časových a finančních úspor (je levnější než tradiční technologie) částečně umožňuje i průsak dešťových vod a navíc takto upravené cesty jsou dostatečně únosné a měly by bez problémů odolat  příležitostné stavební dopravě, která bude nutná pro pokračování plánované postupné obnovy parku - mimo úprav okolí Planetária je nutné v brzké době vybudovat zázemí zahradní údržby, sociální zázemí pro návštěvníky parku a zásadním způsobem upravit centrální část Stromovky kterou povodeň i spodní voda nejvíce ovlivnila respektive ovlivňuje. Současné opravy povrchů cest je také nutné koordinovat s výstavbou protipovodňových opatření. Gloritová úprava není tedy finální, po obnově celého parku, respektive po dokončení stavebních aktivit bude realizována finální úprava, která umožní i jízdu na kolečkových bruslích.
V průběhu tří týdnů bude celkově opraveno 7 000 m2 původních asfaltových povrchů a 900 m2 dlažby.
Investorem obnovy je hl.m.Praha, zastoupené odborem městské zeleně MHMP.


nové cesty ve stromovce
Stromovka - nové cesty
cesty ve stromovce zničené povodněmi v roce 2002
Stromovka - cesty po povodních