Účastníci setkání budou mít možnost shlédnout postup prací při zakládání letničkových záhonů před Šlechtovou restaurací. Proběhne odborná diskuse, seznámení účastníků s postupem prací, složením směsí a následnou údržbou letničkových záhonů z přímých výsevů v kombinaci s předpěstovanou sadbou. Práce před Šlechtovkou budou zajišťovat Lesy hl.m. Prahy.

Následně si zájemci budou moci vyzkoušet založení letničkových záhonů přímým výsevem na ploše v ovocném sadu u Malé říčky. Kdo dojde s kyblíčkem, může zkusit síji v sadu.

Akce proběhne 15. 5. 2015 od 16 hodin, místem konání budou záhony před Šlechtovou restaurací a návazně ovocný sad u Malé říčky.
Sraz účastníků je před Šlechtovou restaurací.

UPOZORNĚNÍ!
Akce proběhne pouze za příznivého počasí, povrch záhonů musí být suchý.

Organizátorem akce je oddělení péče o zeleň OCP MHMP, akci zajišťují Lesy hl.m. Prahy, partnery akce jsou Spolek přátel Stromovky a občanské sdružení LOUKA.