Po rekonstrukci hlavního schodiště k památníku, byly v roce 2015 obnoveny travobylinné porosty v jeho bezprostředním okolí. Podél severní cesty byla v jarních měsících vysázena a obnovena linie původního druhu hrušně obecné "polničky". Centrální alej javorů stříbrných prošla v letních měsících rozsáhlým arboristickým ošetřením. Pokračuje obnova porostů severních svahů Vítkova, kde jsou odstraňovány nepůvodní přestárlé akátové porosty a uvolňovány původní perspektivní druhy dřevin jako je dub, jasan, javor, hloh, brslen, třešeň, hrušeň a další. Probíhá dále obnova přírodní vyhlídkové trasy, vedoucí ze severní cesty pěšinou po severním svahu Vítkova, přes travnaté terasy s výhledy na Karlín a rekonstruuje se krajinné schodiště vedoucí od Tachovského náměstí nahoru po jižním svahu. Bylo doplněno nové schodiště ke Karlínskému piknikovému místu a zprovozněna nová pěší spojnice z Tachovského náměstí do centra horní části parku - průchod přes sportovní areál TJ Sokol Žižkov.