Aktuálně:

  • Ve čtvrtek 22. 9. 2022 bude nově zrealizovaná část Stromovky otevřena pro veřejnost!
  • Omlouváme se návštěvníkům parku Stromovka za dočasná omezení z důvodu probíhající stavby. Prosíme Vás o zvýšenou pozornost v rámci pohybu v okolí stavby.
    Rekonstruovaná část parku bude pro návštěvníky parku znovu otevřena po stabilizaci regenerovaných a nově zakládaných travnatých ploch začátkem září 2022.
    Nově rekonstruované plochy v hojně navštěvovaném a využívaném parku Královská obora Stromovka zpřístupňujeme vždy až po kvalitním zapojení a prokořenění regenerovaných a nově zakládaných trávníků z důvodu udržitelnosti nově zakládaných ploch.

Stromovka, realizace rekonstrukce přičleněné části Výstaviště k parku Stromovka, 2022


Prostorem východně od viaduktu Stromovka I., který má výrazně protáhlý tvar a lemuje podmokelskou dráhu, je v co nejkratší logické trase proložena zpevněná cesta - páteř, na kterou jsou navázány plochy s herními a programovými aktivitami. Průchozí trasa je osvětlená, mlatová a sklonité úseky jsou dlážděny obdobně jako již u opravených částí parku. Tuto propojku lemuje záhon trvalek ke zplanění doplněný o cibuloviny. Bude vysázeno 1705ks trvalek a 4586 ks cibulovin, 45ks solitérních stromů a keřů, bude obnoveno 20 770 m2 travnatých ploch.

Svažité části cest jsou navrženy ze žulových odseků obdobně jako na dně bývalého rybníka, úseky v rovině tvoří MZK (mlat). Přírodní charakter území je podtržen využitím technologie štěrkového trávníku jako povrchu pro vedlejší parkovou cestu.

Multifunkční malé plochy s posezením, místa pro setkání, pro hru v petangue, kuličky a jiné aktivity, jsou pak situovány podél historické stopy staré pěší trasy, která je v návrhu potvrzena zpevněnou travnatou cestou. Tři stoly na stolní tenis jsou umístěny v betonovém povrchu, ve kterém jsou stejně jako Za drahou provedeny otisky listů a přírodních struktur. Dvě místa jsou vyhrazena pro nácvik provazochodectví (slackline), které je v parku Stromovka velice oblíbené. Jsou zde umístěny sestavy na protažení těla. Program je dále doplněn o dvě zadlážděná místa pro hru šachy. Mobiliář je doplněn o 28 dubových lavic a 10 odpadkových košů. Vzhledem k vybavenosti je pak plocha nově opatřena pítkem.

Začlenění části Výstaviště k parku Stromovka, inspirační fotografie (zdroj: internet)

Velkým pozitivem pro následnou údržbu a zkvalitnění pobytových ploch je realizace krajinářských terénních úprav. Vegetační povrchy tvoří v nejvíce osluněné části pobytový trávník pro hry i odpočinek, parkový trávník a pod skupinami stromů podrosty bylin. Provozně jsou některé plochy odděleny pásy extenzivních výsadeb trvalek ke zplanění. Porosty podél dráhy budou posíleny výsadbami.

Podél hlavní okružní komunikace na hrázi bývalého rybníka vede souběžně koňská trasa. Její povrch bude obnoven. Areál Výstaviště bude směrem do Stromovky otevřen pro pěší a cyklisty pouze v místě napojení na hlavní komunikaci na bývalé hrázi rybníka.


Zadavatel a investor: OCP MHMP oddělení péče o zeleň
Projektová dokumentace: Florart - Ing. Pavel Šimek a kol.