Podrobnější informace o výchovném řezu sakur naleznete v odborném vyjádření, které zpracoval Ing. Pavel Wágner (Arbonet, s.r.o., znalecká kancelář).

Na fotografiích naleznete časosběrné snímky stromů před a po provedení výchovného řezu viz přílohy.