UPOZORNĚNÍ:

V termínu od 22.10. do 1.11. 2018 budou na hlavní asfaltové komunikaci na hrázi bývalého rybníka probíhat stavební práce. Omlouváme se návštěvníkům Královské obory za dočasné omezení provozu.

orientační mapa omezení:

stavební práce na hrázi býv.rybníka ve Stromovce ve dnech 22.10.-1.11.2018

Velkým přínosem realizace je zokruhovaní veřejného osvětlení. Dojde k výměně starého osvětlení za nový typ osvětlení Bega (viz realizace Výstaviště – Ovenecká 2017). Na hrázi proběhne výměna stávajícího starého osvětlení za nové. Nově bude nasvětlena i zbývající část obvodové komunikace lemované stromořadími na bývalé hrázi.

Součástí rekonstrukce je regenerace podrostových trávníků podél obnovovaných mlatových cest. Následně bude na hrázi umístěn i nový mobiliář. Asfaltová komunikace na hrázi bývalého rybníka bude opravena po skončení velkých stavebních úprav v centrální části Stromovky.

Práce budou ukončeny s příchodem zimy.

Orientační mapa k zahájené rekonstrukci:

Stromovka, realizace na hrázi býv. rybníka během podzimu 2018, orientační mapa

 

V příštím roce bude následovat rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace, tzv. parteru s květinovými záhony (včetně obnovy zpevněných ploch, závlah, veřejného osvětlení a mobiliáře). V roce 2019 bude opravena Šlechtova restaurace. Proběhne rekonstrukce navazujícího společenského prostoru tzv. Kaštanky (rastr kaštanů s altánem navazující na stavbu Šlechtovy restaurace). Opravou restaurace a navazujících ploch se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce nejvýznamnějšího cílového místa v parku.


Investor a zadavatel: Hl.m.Praha, MHMP- odbor ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň
Projektant: Ing. Pavel Šimek – FLORART -  Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., spolupráce Ing. Marek Hamata (trávníky), Sdružení IPM s.r.o. – projekt veřejného osvětlení

Realizátor: PSS Bohemia s.r.o.

Celkové náklady na realizaci: 13 mil. Kč