Součástí piknikového místa je i bytelný mobiliář (piknikové stoly a lavice a jednotlivé sedáky), který je vyroben z masivního dubu. Byly doplněny odpadkové koše. Poblíž piknikového místa je k dispozici mobilní WC. Úklid popela z grilů zajišťuje údržba parku Stromovka.
Podesty piknikových míst jsou betonové, z důvodu snadné udržitelnosti hojně využívaného prostoru. Podesty zdobí otisky v listů a větviček z parku. Při grilování si můžete prověřit svou znalost dřevin.

Prosíme, dodržujte pravidla obsažená v provozním a návštěvním řádu piknikových míst. Na infocedulích (PDF) taktéž naleznete jednoduchý návod , jak grily používat.
Příjemné grilování ve Stromovce Vám přeje OCP MHMP, oddělení péče o zeleň.

Pokud se piknikové místo s grilem osvědčí, je v plánu zrekonstruovat i další pikniková místa v části parku Za drahou (viz mapka dalších piknikových místo v této části parku).


Investor a zadavatel projektu: OCP MHMP, oddělení péče o zeleň
Autor návrhu: Land05, s.r.o. Ateliér zahradní a krajinářské architektury, spolupráce (návrh grilů) – Martin Mrázek


Reportáže z otevření piknikového místa:

Další články v médiích: