Směs bylin a travin „Stromovka“ byla vytvořena Ing. Marií Strakovou, Ph.D. Můžete se těšit na květy botanických pryskyřníků, silenek, hvozdíků, krvavce, kohoutku, třezalky, zvonečků a dalších kvetoucích bylin a travin.

Na dně bývalého rybníka v centrální části Stromovky jsou trávníkové plochy navrženy a udržovány dle krajinářských kompozičních hledisek, přírodních podmínek a dle intenzity využívání konkrétních lokalit.
V okolí vodních ploch naleznete intenzivněji udržované trávníky z důvodu velké provozní zátěže. V sušších partiích nivy (dna bývalého rybníka) naleznete nově zregenerovanou intenzivněji udržovanou pobytovou travnatou plochu, kde budete moci strávit příjemné chvíle v parku.  

Ve vhodných lokalitách na dně bývalého rybníka je navržen méně intenzivní přístup k údržbě trávníků a květnatých luk (seč 2-4 krát do roka). Jedná se zejména o květnaté louky, podrostové trávníky pod skupinami stromů po obvodu bývalého rybníka a o přirozeně podmáčené partie v lužní části parku. Zde budete moci pozorovat proměnlivost kvetení, barev a vůní kvetoucích bylin a trav a sledovat pestrý život hmyzu a motýlů.

Litorální (pobřežní) pásmo u vodních ploch je taktéž osázené bylinami a travinami, které poskytují úkryt mnoha živočichům.

Podrobnější informace o květnaté louce lze nalézt na infocedulích (soubor ke stažení, PDF soubor, 4,7 Mbyte).

Orientační mapa - umístění připravované květnaté louky v Královské oboře

Stromovka, lokalizace připravované květnaté louky (mapa 700 pxl)

Do budoucna zde bude probíhat oblíbená červnová akce „Kosení luk ve Stromovce“.


Popis předpokládaného vývoje květnaté louky ve Stromovce

Druhově pestré porosty – květnaté louky - jsou důležitým vegetačním prvkem, který kromě svého stabilizačního, ekologického a estetického významu nabízí útočiště drobnému hmyzu, opylovačům a motýlům. Protože kvetoucí byliny, které v louce nejvíce očekáváme, velmi pomalu klíčí a vzchází, je i doba vývoje porostu delší, než u běžných trávníků, a trvá nejméně 2-3 roky v závislosti na termínu výsevu a klimatických podmínkách jednotlivých let. Pomalé zapojení porostu květnaté louky souvisí také s nízkými výsevky, které se u květnatých luk používají. V první fázi vývoje porostu se objeví především jednoleté plevele, které mohou do určité míry v suchých obdobích plnit funkci tzv. „krycí plodiny“ a tím omezovat výpar při vzcházení žádoucích druhů rostlin. Květnatá louka se poprvé seče při výšce porostu cca 20-30 cm tzv. „na vysoko“ a tato seč se nazývá odplevelovací. Někdy je nutné ji zopakovat. Poté už se louka seče v běžném režimu 2x-3x ročně a to na začátku června a v září, ale bezpodmínečně je nutné louky při seči nemulčovat, ale sušit na seno, popř. ze stanoviště odklidit pokosenou zelenou hmotu. V prvním roce od založení květnaté louky v porostu dominují kromě plevelů také trávy, ale postupně se začínají objevovat kopretiny, hvozdíky, kohoutky, šalvěje, barevné jeteloviny a další rostlinné druhy. Květnaté louky se nehnojí ani jinak chemicky neošetřují, takže jejich zakládání pozitivně přispívá ke zvýšení kvality našeho životního prostředí.

Květnatá louka na dně bývalého rybníka je nově oseta směsí bylin a travin „Stromovka“, která byly vytvořena Ing. Marií Strakovou, Ph.D., přímo na míru pro lokalitu na dně bývalého rybníka ve Stromovce.