V parku bylo instalováno 134 jmenovek na 94 druzích a kultivarech dřevin v centrálních částech Královské Obory. V dalších letech bychom rádi připravili podklady pro instalaci jmenovek a popisů dřevin na celém území parku Stromovka.

 

Mapy v JPEG formátu ke stažení:

 část Psí louka a Starý park - mapa A3

Stromy, které chcete znát - mapa - část Psí louka a Starý park

 část Dno bývalého rybníka - mapa A3

Stromy, které chcete znát - mapa - část Dno bývalého rybníka

Park Stromovka je bezplatně přístupný veřejnosti po celý rok. Letáčky s mapkami s lokalizací významných dřevin budou průběžně doplňovány do knihovny v Čítárně na Dně bývalého rybníka.


Lokalizace pilotní části projektu: centrální část Stromovky - Dno bývalého rybníka, Starý park a Psí louka
Zadavatel a investor akce: OCP MHMP, oddělení péče o zeleň
Dendrologické podklady: Ing. Josef Souček, Ing. Martina Součková
Grafické zpracování: Lubomír Drtina
Instalace jmenovek: Arbonet, s.r.o.


O parku Stromovka z pohledu historického zastoupení dřevin

Krajinářský park Královská Obora Stromovka je již od počátku 19.století významnou sbírkou dřevin. Tyto dřeviny byly v různých obdobích vývoje parku vysazovány zejména jako kompoziční akcenty, skupiny stromů nebo výrazné solitéry. Postupem času vtiskly celému prostoru parku svou charakteristickou nezaměnitelnou kompozici.

Nejedná se tak o klasickou sbírku dřevin, kde je uspořádání dřevin řízeno podle určitého sběratelského záměru. Ve Stromovce je sbírka dřevin nedílnou součástí kompozičního řešení krajinářského parku. Sbírka dřevin akcentuje celou kompozici parku.

Z dochovaných historických záznamů plyne, že již mezi lety 1835 až 1844 bylo ve Stromovce poprvé na území Čech pěstováno 123 listnatých a 6 jehličnatých druhů dřevin. Toto číslo však není sumou všech druhů pěstovaných v Královské Oboře, ale ukazuje výhradně prvointrodukci. Sám tento fakt vypovídá o významu sbírky dřevin ve Stromovce v rámci celého území Čech.

Stejně jako se v čase proměňuje parková kompozice, je proměnné i zastoupení jednotlivých druhů dřevin v parku. Z dostupných údajů plyne, že například roku 1981 rostlo v Královské Oboře 105 druhů listnatých a 34 druhů jehličnatých dřevin. Asi největší úbytek druhů včetně těch prvně introdukovaných byl v parku zaznamenán následkem povodní v roce 2002 a 2013.

V rámci koncepční obnovy porostů v parku Stromovka je věnována velká pozornost zachování a rozvoji sbírky dřevin. Průběžně jsou dosazovány dřeviny historicky v parku zaznamenané, ty, které časem vymizely i nové, většinou botanické druhy. V dnešní době je již dosti složité provádět prvointrodukční pěstování, ale u některých druhů, například dubů, to možné je. Příkladem z poslední doby může být třeba dub Nuttalův (Quercus texana ‘New Madrid‘). K roku 2020 se v parku nachází 203 druhů a kultivarů listnatých a 44 druhů a kultivarů jehličnatých dřevin.