Na jaře roku 2019 bude dokončen nový areál zázemí zahradní údržby s veřejnými toaletami a dětským areálem zdraví s mnoha herními prvky a s pobytovým altánem, u vchodu do obory z Libocké brány. Dokončena bude i kompletní rekonstrukce historického studničního domku ve středové části obory. U Libocké brány je také naplánováno umístění nového pítka. Obnovou prochází v současné době i jeden z posledních úseků poničené obvodové historické ohradní zdi obory, v úseku Kralupská brána – Jinočanská brána, podél cyklostezky. Zeď je znovu stavěna z původního opukového kamene bez stávajícího betonového pláště zřízeného v šedesátých letech minulého století.

V loňském roce 2018 byla ve středovém průhledu Hvězdy vytvořena „hajní osa“. Jedná se o obohacení lesních lemů podél cesty květnatým bylinným patrem typickým pro okraj lesa. Na koci roku 2018 prošly opravou mlatové povrchy na parteru. Kompletní obnovou prošly také dřevěné lavice na parteru a v Libockém průhledu. Od roku 2016 je zprovozněna automatická závlaha trávníku a záhonů na parteru před letohrádkem, díky nově vybudované přehradě na potoce Světluška. Přehrada se nachází v údolí obory směrem ke Kralupské bráně. Závlaha parteru se neustále vylepšuje tak, aby byl trávník po celou sezónu v perfektním stavu pro pobyt.