Obnova je nutná z důvodu zastaralého a nevyhovujícího stavu současných parkových cest, jejich nevhodného trasování a absence mobiliáře.