Zpracování popisu 2020


Úvod

Rovinatá trasa stranou ruchu velkoměsta vás provede po vesničkách, nyní městských částech, na jihovýchodním okraji Prahy.

Délka trasy

Celá trasa, tak jak je popsána je dlouhá zhruba 4,5 km, ale lze ji značně prodloužit o procházku po vycházkových okruzích.

Počet stromů na trase

Památné stromy: Skupiny/jedinci: 4/4
Významné stromy: Skupiny/jedinci: 1/1

Orientační mapa:

(v přípravě)

  • orientační mapa podrobná (v přípravě, formát JPEG)