Zpracování popisu, poslední aktualizace: podzim 2019 (Pozn.: probíhá grafická finalizace stránky)


Úvod

Nenáročná trasa vás zavede na východní okraj Prahy, kde se rozprostírá Klánovický les. Cestou poznáte zajímavé svědky historie i vzrůstem majestátní velikány. Vycházku lze prodloužit i do samotného Klánovického lesa a pojmout ji jako celodenní výlet.
Trasa je vhodná jak pro pěší, tak i cyklisty. Pouze na začátku trasy je cesta vedena jednosměrnými ulicemi. Pro cyklisty je potřebné dostat se od Starokolínské do ulice Druhanické ulicí Oplanskou (ulicí vede cyklotrasa A50). Celou trasu mohou bez problému absolvovat i rodiče s kočárky a vozíčkáři.

Délka trasy: celá trasa je dlouhá 6,3 km.

Počet památných stromů na trase - místa/jedinci: 4/4.
Počet významných stromů na trase - místa/jedinci: 2/69.

Orientační mapa:

trasa č.13 - Újezd n.Lesy- Klánovice v.2019, orientační mapa (720pxl)