Zpracování popisu, poslední aktualizace: podzim2017 (Pozn.: probíhá grafická finalizace stránky)


Úvod

Nenáročná trasa vede zajímavými přírodovědně hodnotnými celky v severovýchodní části Prahy. Trasa je dobře napojena na MHD a je možné ji v průběhu zkrátit. Trasa je vhodná jak pro půldenní procházku, tak i pro celodenní výlet. Atraktivní je rovněž pro děti a lze ji absolvovat také na kole. Na trase je 8 míst s památnými, resp. významnými stromy s celkem 23 jedinci.

Délka trasy: Celá trasa je dlouhá 5,2 km (s odbočkou k památnému topolu 5,7 km).

Počet stromů (památných, významných) na trase: Skupiny/jedinci: 8/23.

Orientační mapa:

trasa č.11 - Satalice - Vinoř, orientační mapa (709pxl)