Anketu vyhlašuje každoročně Nadace Partnerství od roku 2002. Hlasování probíhá až do 10. října, vyhlášení výsledků se uskuteční u příležitosti oslav Dne stromů 20. října. Vítězný strom získá odborné ošetření a postoupí do mezinárodní ankety Evropský strom roku.

Zapojit se můžete hned třemi způsoby:

1. zasláním DMS (na číslo 87 777 - cena DMS je 30 Kč, více www.darcovskasms.cz)

 Pokud chcete podpořit pražského Otce dubů, můžete zaslat DMS STROM4.

2. zakoupením, vyplněním a odesláním hlasovacího archu

3. odevzdáním starého mobilního telefonu do sběrného kontejneru umístěného v přízemí Škodova paláce (lze odeslat také poštou)

„Je důležité, že prostřednictvím soutěže Strom roku můžeme ukázat Prahu jako místo, kde je také možné najít unikátní přírodní zákoutí a stromy, jejichž paměť sahá hluboko do minulosti. Bylo by hezké, kdyby Pražané podpořili Otce dubů v hlasování, třeba i prostřednictvím odevzdání svých nepoužívaných mobilních telefonů a umožnili tak jejich ekologickou likvidaci,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Více informací a podrobnosti o hlasování najdete na www.stromroku.cz , kde jsou také ke stažení hlasovací archy.

Pražský finalista soutěže Dub letní

Dub letní, známý také jako Otec dubů roste na hrázi rybníku Homolka v přírodní památce Milíčovský les a rybníky a je registrován jako památný strom. Otec dubů je nejmohutnějším dubem v aleji na hrázi rybníka Homolka v přírodní památce Milíčovský les a rybníky. Jeho stáří je asi 300 let a ve výšce 130 cm má obvod 505 cm. Vzhledem k svému věku pamatuje ještě dobu, kdy okolní krajinu tvořily převážně louky a pole, mezi nimiž se klikatily cesty lemované dubovými a třešňovými alejemi. Milíčovský háj hostil nepředstavitelné množství druhů bezobratlých, ptáků a za zdejšími druhy rostlin se sjížděli botanici z blízké Prahy. Dnes je příroda kolem dubu méně pestrá.

12 stromů, které postoupily do finále:

 1. Dub ze Zásady
 2. Lípa u sv. Anny v Břežanech
 3. Domanínská lípa
 4. Otec dubů z Prahy - Újezdu
 5. Břestovce ve Smetanových sadech v Ústí nad Labem
 6. Bratřejovská hrušeň planá
 7. Dub v Cellerově štěpnici v Bojkovicích
 8. Lípa na Lipce
 9. Libáňská borovička
 10. Dub na návsi v Borovanech
 11. Kaštan Járy Cimrmana ve Skleném
 12. Chudenická douglaska

Nadace Partnerství se zaměřuje především na pomoc lidem v péči o životní prostředí. Poskytuje granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje také zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky.
Více na www.nadacepartnerstvi.cz.