První fáze obnovy tohoto sadu zahrnuje vyřezání všeho, co do sadu nepatří. Poté se odstraní mrtvé a neperspektivní stromy, aby se vytvořilo místo pro nové výsadby.

Během vegetační sezony pak bude potřeba sad několikrát pokosit a odstranit nežádoucí zmlazení.

Na podzim 2019 se sad dočká první dosadby ovocných stromů.

Oproti původní ploše bude sad rozšířen jižním směrem takřka o 5 000 m2. V dalších letech pak proběhne ošetření starých stromů. Jedná se o velmi cenný přírůstek, který doplní a zpestří mozaiku krajiny okolí Čihadel a každý podzim nabídne návštěvníkům této krásné lokality čerstvé ovoce.

Výřezy sadu proběhnou v lednu a v únoru a bude je provádět organizace Lesy hl. m. Prahy.