Přímo na místě se tedy dozvíte, jaké odrůdy lze v sadu najít, jací živočichové zde žijí a jaké rostliny rostou, také něco málo z historie sadu, nebo naopak informaci o tom, jak důležité místo zaujímají ovocné stromy v krajině. Nové informační tabule přibyly např. v sadu Hemrovy skály, v sadech ve Vokovicích, v Ovocných sadech nad Kalvárií, informační tabule také doprovází Alej u Číhadel a další.