Pozn.: pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem lesa Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a správcem lesa je příspěvková organizace Lesy hl.m. Prahy.

název základní údaje o lese další informace - odkazy
Bažantnice v Satalicích
orientační poloha v Praze (k.ú. Satalice)
Rozloha: 17 ha, včetně jírovcové aleje směrem k Vinoři
Katastrální území: Satalice
Nejvíce zastoupené dřeviny: duby (letní x zimní), jasan ztepilý, javor klen, (javor mléč, lípa srdčitá, buk lesní)
Převládající stanoviště: živná stanoviště, hluboké sprašové půdy typu hnědozemí a zhnědlých černozemí
Věk porostů: duby (buky) jsou pravděpodobně staré více jak 200 let, ostatní dřeviny vrchní etáže mají věk okolo 100 let
Rozloha lesních porostů: 16,2 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 0,8 ha
podrobné informace na stránkách Pražská příroda
Bohnické a Draháňské údolí
Drahaňské a Bohnické údolí, orientační poloha v Praze
Rozloha: 90,8 ha
Katastrální území: Čimice, Bohnice, Dolní Chabry
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní a letní, trnovník akát
Převládající stanoviště: exponovaná stanoviště
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 6. věková třída, tedy věk 101 - 120 let
Rozloha lesních porostů: 84,05 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 6,8 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Čimický a Ďáblický háj
Čimický a Ďáblický háj, orientační poloha v Praze
Rozloha: Čimický háj - 25 ha, Ďáblický háj - 62 ha
Katastrální území: Bohnice, Ďáblice, Kobylisy
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, modřín opadavý a lípa srdčitá
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 4. a 6. věková třída (61 - 80 a 101 - 120 let)
Rozloha lesních porostů: 81,32 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, vodní plochy, cesty): 5,8 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Divoká Šárka
Divoká Šárka - orientační poloha v Praze
Rozloha: 249,24 ha
Katastrální území: Liboc
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, buk lesní
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 5. věková třída, tedy věk 81 - 100 let
Rozloha lesních porostů: 219,3 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 29,94 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Hostivařský lesopark
Hostivařský lesopark - orientační poloha v Praze
Rozloha: 146,9 ha
Katastrální území: Hostivař, Petrovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: borovice lesní, lípa srdčitá, dub letní a zimní, modřín evropský
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41-60 let
Rozloha lesních porostů: 114,7 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 32,2 ha
Lesní pozemky v majetku Hlavního města Prahy: 82,9 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Chuchelský Háj
Chuchelský háj, orientační poloha v Praze
Rozloha: 149,14 ha
Katastrální území: Malá Chuchle, Velká Chuchle
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub letní a zimní, trnovník akát, borovice lesní
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41 - 60 let. Dále je vysoce zastoupena
7. věková třída, tedy 121-140 let.
Rozloha lesních porostů: 145 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 4,14 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Kamýk
Les Kamýk, orientační poloha v Praze
Rozloha: 33,12 ha
Katastrální území: Kamýk, Modřany
Nejvíce zastoupené dřeviny: borovice lesní, dub zimní a smrk ztepilý
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 6. věková třída, tedy věk 101-120 let
Rozloha lesních porostů: 32,66 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 0,46 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Klánovický les
orientační poloha v Praze (k.ú. Klánovice
Rozloha: 1030 ha
Katastrální území: Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní a letní, borovice lesní, smrk ztepilý
Převládající stanoviště: oglejená stanoviště nižších poloh
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 6. věková třída, tedy věk 101-120 let
Rozloha lesů v majetku LČR: 864 ha
Rozloha lesů v majetku hl. m. Prahy: 132 ha
Rozloha lesů v majetku jiných vlastníků: 34 ha
Správce lesa: Lesy hl.m. Prahy

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Kozí Hřbety
Kozí hřbety - orientační poloha v Praze
Rozloha: 40,1 ha
Katastrální území: Suchdol
Nejvíce zastoupené dřeviny: borovice lesní, bříza bělokorá, modřín evropský
Převládající stanoviště: kyselá stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41 - 60 let
Rozloha lesních porostů: 34,9 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 5,2 ha
Vlastník lesa: Hlavní město Praha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Kunratický les
Kunratický les - orientační poloha v Praze
Rozloha: 284 ha
Katastrální území: Krč, Michle, Kunratice a Chodov
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, smrk ztepilý, borovice lesní
Převládající stanoviště: kyselá stanoviště nižších poloh
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 5. věková třída (věk 81 - 100 let), výrazné zastoupení porostů
nad 141 let
Rozloha lesních porostů: 278 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 6 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Les Bohdalec a Tyršův vrch
Les Bohdalec a Tyršův vrch, orientační poloha v Praze
Rozloha: 16,54 ha
Katastrální území: Michle, Vršovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: trnovník akát, dub zimní, dub červený a jasan ztepilý
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 4. věková třída, tedy věk 61 - 80 let
Rozloha lesních porostů: 16,51 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 0,03 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Les Čihadla a Lehovec
Les Lehovec a Čihadla - orientační poloha v Praze
Rozloha: 33,8 ha
Katastrální území: Hloubětín, Hostavice
Nejvíce zastoupené dřeviny: nepůvodní trnovník akát, dub zimní
Převládající stanoviště: exponovaná stanoviště
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41-60 let
Rozloha lesních porostů: 31,6 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 2,2 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Les Hlásek

Les Hlásek, orientační poloha v Praze
Orientační poloha v Praze

Rozloha: 29,2 ha
Katastrální území: Nebušice
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, smrk ztepilý a borovice lesní
Převládající stanoviště: kyselá stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 4. věková třída, tedy věk 61-80 let
Rozloha lesních porostů: 29,08 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 0,12 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Les Krejcárek
orientační poloha v Praze (k.ú. Žižkov
Rozloha: 15,3 ha
Katastrální území: Žižkov, Vysočany
Nejvíce zastoupené dřeviny: borovice lesní, lípa srdčitá, dub červený
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 2. věková třída, tedy věk 21- 40 let
Lesní porosty: 12 ha
Nelesní plochy (louky , cesty): 3,3 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Lesopark Letňany
orientační poloha v Praze (k.ú. Letňany
Rozloha: 36,29 ha
Katastrální území: Letňany, Kbely
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, lípa srdčitá, jasan ztepilý
Nově založený les: 9,09 ha
Stávající zeleň: 10,7 ha
Louky: 15,5 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Lesopark Vinice
orientační poloha v Praze (k.ú. Běchovice, Dolní Počernice
Rozloha: 40,3 ha
Katastrální území: Běchovice, Dolní Počernice
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, bříza bělokorá, lípa srdčitá
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Lesní porosty: 28,5 ha
Nelesní plochy (louky, cesty): 11,8 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Les Smetanka a Tábor
Smetanka a Tábor, orientační poloha v Praze
Rozloha: 45,13 ha
Katastrální území: Hrdlořezy, Hloubětín a Vysočany
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub červený, dub zimní, lípa srdčitá a borovice lesní
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 2. věková třída, tedy věk 21 - 40 let
Rozloha lesních porostů: 38,14 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 6,99 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Lesy na Cibulce
Lesy na Cibulce - orientační poloha v Praze
Rozloha: 65,64 ha
Katastrální území: Košíře, Jinonice, Motol
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní a letní, jasan ztepilý
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41 - 60 let
Rozloha lesních porostů: 61,17 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, vodní plochy, cesty): 4,3 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Lesy v Hodkovičkách
Lesy v Hodkovičkách - orientační poloha v Praze
Rozloha: 61,1 ha
Katastrální území: Hodkovičky
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní a borovice lesní
Převládající stanoviště: živná stanoviště
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 6. věková třída, tedy věk 101-120 let
Rozloha lesních porostů: 60,1 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 1 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Lesy v Šárce
Dolní Šárka, orientační poloha v Praze
Rozloha: 100,35 ha
Katastrální území: Dejvice, Lysolaje
Nejvíce zastoupené dřeviny: trnovník akát a habr obecný
Převládající stanoviště: extrémní stanoviště
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 5. věková třída, tedy věk 81 - 100 let.
Lesní porosty: 82,31 ha
Nelesní plochy (louky, vodní plochy, cesty): 18,04 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Milíčovský les
Milíčovský les - orientační poloha v Praze
Rozloha: 81,97 ha
Katastrální území: Újezd u Průhonic
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, habr obecný
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 6. věková třída, tedy věk 101 - 120 let
Rozloha lesních porostů: 75,4 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 6,57 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Modřanská rokle a Cholupický vrch
Modřanská rokle a Cholupický vrch, orientační poloha v Praze
Rozloha: 164,28 ha
Katastrální území: Cholupice, Libuš, Modřany, Písnice
Nejvíce zastoupené dřeviny: trnovník akát, borovice černá, smrk ztepilý a borovice lesní
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 4. věková třída, tedy věk 61-80 let
Rozloha lesních porostů: 152,93 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 11,35 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Obora Hvězda
Obora Hvězda - orientační poloha v Praze
Rozloha: 85,6 ha
Katastrální území: Liboc
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, buk lesní a habr obecný
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 8. věková třída, tedy věk nad 141 let
Rozloha lesních porostů: 76,2 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 9,4 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Prokopské údolí a Dalejské údolí
Prokopské a Dalejské údolí - orientační poloha v Praze
Rozloha: 224,5 ha
Katastrální území: Radlice, Jinonice, Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub letní a zimní, trnovník akát
Převládající stanoviště: extrémní stanoviště
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 5. věková třída, tedy věk 81 - 100 let
Rozloha lesních porostů:144,18 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 80,32 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)

Xaverovský háj
Xaverovský háj, orientační poloha v Praze
Rozloha: 100,32 ha
Katastrální území: Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, bříza bělokorá, lípa srdčitá
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41 - 60 let
Rozloha lesních porostů: 99,06 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 1,26 ha

podrobné informace na stránkách Pražská příroda

informační brožura ke stažení (PDF formát, vel.do 5 Mbyte)