Celková délka trailů dosahuje 5 700 metrů, čehož bylo dosaženo důmyslným vedením trailů s využitím více než 130 zatáček a oblouků. Jízda na singltrailech je sportovní rekreační aktivita, jejíž obliba každoročně prudce stoupá. Ovšem doposud museli vyznavači jízdy na singltrailech cestovat mimo Prahu, i proto bylo přistoupeno ke stavbě trailů i přímo v Praze.

Umístění singltrailů v lesoparku bylo zvoleno úmyslně s cílem podpořit sportovní aktivity v lesoparku v místech, která nebyla doposud příliš intenzivně využívána a kde z důvodu materiálu v podloží není možné založit lesní porosty.

Při budování tras bylo počítáno i užíváním dětmi ve věku od cca 12 let, ale terén je určitě náročný i pro dospělé jezdce – záleží na zvolené rychlosti  průjezdu prudkými zatáčkami, kterých je těchto trailech více než 90!  Singltraily se zásadně vyhýbají existujícím zvykovým pěšinám, v místě zaústění na lesní cesty jsou umístěny zpomalovací prvky a výstražné tabule tak, aby se minimalizovala možnost střetu cyklistů a ostatních návštěvníků lesoparku.


Lesopark Letňany je veřejnou zelení v majetku Hl. m. Prahy, svěřený odboru ochrany prostředí MHMP. Tvoří přirozené rekreační zázemí pro obyvatele okolních městských částí – Letňany, Kbely a Čakovice, se kterými je nově propojen asfaltovou cestou. Byl založen v roce 2008 na ploše původně orné půdy a částečně na bývalé vyvážce ze stavby metra, postupně v průběhu let dochází k doplňování vybavení lesoparku o další prvky a aktivity.

Nejen místními obyvateli je lesopark vyhledávaný i pro kvalitní okruh pro in line bruslení, mezi dětmi je favoritem dřevěné havarované letadlo, připomínající nedaleké sportovní letiště. V letošním roce by zde ještě měla přibýt asfaltová propojovací cesta směrem ke Kbelům a také fitness prvky.