Výskyt i na nepůvodních místech (původně pole) je pravděpodobně způsoben teplými a suchými roky v minulých letech a vysokým podílem listnatých dřevin především lípou (lípa srdčitá). Protože se rostliny objevují ve velkých počtech, někdy i v tisících kusech v jednotlivých porostech, jedná se o nejhojnější orchidej v pražských lesích. Okrotice bílá patří k vzácnějším a krásným druhům naší květeny vyžadující další pozornost a zákonem je chráněna jako ohrožená (§3).

V místech, kde roste zmiňovaná okrotice se můžete setkat i s dalším druhem orchideje – bradáčkem vejčitým (Listera ovata). V České republice je bradáček nejrozšířenější orchidejí, ale v Praze se s ní setkáte poměrně vzácně. V Červeném seznamu je bradáček vejčitý označen jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost.

Chovejte se k nim proto ohleduplně a netrhejte je.