Arborka, tak se jmenuje zcela nový les, který právě vzniká v Satalicích a Kyjích. Jeho budování bylo zahájeno už v září loňského roku a ukončení všech prací je naplánováno na letošní červenec. Nový les zaujme rozlohu 18 hektarů, z toho jednu polovinu pokryjí lesní porosty a na té druhé se budou rozkládat nově založené louky.

Aby byla Arborka dobře přístupná všem návštěvníkům, budou lesem procházet zokruhované cesty, jejichž délka dosáhne celkem 2 600 metrů. Povrch cest bude jak asfaltový, tak mlatový. V současné době je už dokončeno přes 1 700 metrů nových cest a na jaře budeme ve výstavbě pokračovat.

Na jaře se Arborka dočká také stromků – celkem se zde vysadí přes 89 000 sazenic! Společně s výsadbou bude v jarním období probíhat i zakládání luk.

Území na severu Prahy je poměrně chudé na rozsáhlejší plochy lesní zeleně, věříme proto, že se časem Arborka stane oblíbeným místem pro rekreaci obyvatel okolních čtvrtí, ale také důležitou přírodní lokalitou.