V průběhu podzimu 2017, v rámci 1. etapy realizace, zde bylo vysazeno celkem 23 000 sazenic na ploše více než 2,5 ha. Sazenice byly sázeny ve směsích různých druhů dřevin – dub zimní, lípa srdčitá, buk lesní, borovice lesní, javory a třešeň ptačí. Druhovou pestrost doplňuje douglaska tisolistá, borovice lesní, modřín opadavý. Nové výsadby budou před poškozením zvěří chráněny oplocením v délce více než 600 m.

V těchto dnech (prosinec 2017) projekt vstupuje do další fáze. Dokončuje se nová obslužná mlatová komunikace, která propojí nový lesopark s Běchovicemi (ul. Do Panenek) a Újezdem nad Lesy. Tím to ale zdaleka nekončí! V jarním období roku 2018 bude projekt pokračovat novými lesnickými výsadbami a zatravněním. Ve východní části nového lesoparku se totiž budou nacházet pobytové louky, drobné lesíky a rozptýlená zeleň.