V první fázi bude postavena nová obslužná komunikace s mlatovým povrchem o celkové délce téměř 2,7 km. V další etapě ve východní části budoucího lesoparku budou založeny pobytové louky, dále se vysadí drobné lesíky a rozptýlená zeleň. Celý projekt by měl být dokončen na jaře 2018.