V jižní části Kunratického lesa se na konci zalesněného ostrohu nalézají zbytky kdysi významného královského sídla. Takzvaný Nový hrad nechal zbudovat český král a římský císař Václav IV. mezi lety 1411 a 1412. Na přelomu let 1420 a 1421 byl hrad obléhán a dobyt husitskými vojsky. Z tohoto období se v předpolí před hradem dochovaly zbytky rozsáhlého obléhacího tábora, které jsou v současnosti společně s Novým hradem nemovitou kulturní památkou.

Aktivity cyklistů nejen omezují a narušují vlastnická práva, ale v tomto případě se dostávají i do přímého konfliktu s lesním zákonem a zákonem o památkové péči (vjezd mimo vyznačené cesty, terénní úpravy, devastace významné památky).

Zábradlí u husitského valuZ těchto důvodů se odbor ochrany prostředí ve spolupráci s Národním památkovým ústavem snaží zabránit dalšímu poškozování lokality realizací dřevěných zábran. Zábrany nemají za cíl neprodyšně uzavřít lokalitu, ale opticky oddělit cennou lokalitu od hlavní přístupové cesty. Jednoduché zábrany jsou vyrobeny z trvanlivého dřeva a doplněny informačními tabulemi.

Žádáme cyklisty, aby dodržovali zákaz vjezdu na lokalitu a všeobecně respektovali platnou legislativu a vlastnická práva.

Na lokalitu se můžete vydat (pěšky nebo na kole) po modré turistické značce od metra Chodov. Na místě se můžete dočíst informace o historii Nového hradu, projít se po zrekonstruovaném dřevěném mostě přes hradní příkop nebo se vyfotit v blízkosti opravené zříceniny.