Sérii informačních brožur pro veřejnost o lesích a lesoparcích v Praze začal v roce 2007 vydávat Odbor ochrany prostředí MHMP .

První sada 3 brožur  - Kunratický les, Hostivařský lesopark a Kozí hřbety - byla připravena na podzim roku 2007.
V roce 2008 následovala další sada 5 brožur - Chuchelský háj, Les Lehovec a Čihadla, Obora Hvězda, Čimický a Ďáblický háj a Lesy v Hodkovičkách a v roce 2009 třetí sada 6 brožur - Lesy na Cibulce, Prokopské a Dalejské údolí, Milíčovský les, Divoká Šárka, Lesy v Šárce a Draháňské a Bohnické údolí. Současně byl proveden i dotisk předešlých 2 várek, v rámci něhož byly jednotlivé letáky dříve vydané aktualizovány.
Další sada 6 brožur (Les Smetanka a Tábor, Xaverovský háj, Bohdalec a Tyršův vrch, Les Kamýk, Modřanská rokle a Cholupický vrch, Les Hlásek) je k dispozici od září 2010.
V prosinci 2011 byl realizován dotisk všech 20 dosud připravených infomateriálů.

V roce 2012 byly již v rámci odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP připraveny 4 nové brožury - les Krejcárek, Klánovický les, lesopark Vinice a lesopark Letňany (v distibuci od listopadu 2012). Celkový počet připravených materiálů tak dosál počtu 24.

Vydané informační brožury v tištěné podobě jsou postupně distribuovány na úřady všech MČ v hl.m. Praze, na jejichž katastru se daný les či lesopark nachází, nebo je v jejich blízkosti. Dále jsou tyto infomateriály veřejnosti k dispozici v prostorech odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP v Jungmannově ulici (4.patro), v informačních střediscích hl.m. Prahy na Mariánském náměstí a v Jungmanově ulici, v informačním centru Pražské informační služby v Rytířské ulici a od poloviny listopadu 2012 také v informačním středisku Klubu českých turistů na Fugnerově náměstí. Distribuce probíhá také v rámci informačních akcí k tématu ochrany životního prostředí pořádaných MHMP a organizacemi města (např. v rámci akcí SEV Lesů HMP).
K dispozici jsou také v elektronické podobě na těchto webových strákách hl.m. Prahy ve formátu PDF a html (4 nové v přípravě).

 

Náhledy brožur v PDF formátu (všechny doposavad vydané brožury, vel. do 1,3 Mbyte):

Kunratický les, Hostivařský lesopark, Kozí hřbety, Chuchelský háj, Les Lehovec a Čihadla, Obora Hvězda, Čimický a Ďáblický háj, Lesy v Hodkovičkách, Lesy na Cibulce, Prokopské a Dalejské údolí, Milíčovský les, Divoká Šárka, Lesy v Šárce, Draháňské a Bohnické údolí, Les Smetanka a Tábor, Xaverovský háj, Bohdalec a Tyršův vrch, Les Kamýk, Modřanská rokle a Cholupický vrch, Les Hlásek, les KrejcárekKlánovický leslesopark Vinice a lesopark Letňany.

 

Informace z brožur v html:

  Kunratický les
 informační brožura Kunratický les

  Hostivařský lesopark
 Hostivařský lesopark

  Kozí hřbety
 Kozí hřbety

  Chuchelský háj
 Chuchelský háj

  Les Lehovec a Čihadla
 Les Lehovec a Čihadla

  Obora Hvězda
 Obora Hvězda

  Čimický a Ďáblický háj
 Čimický a Ďáblický háj

  Lesy v Hodkovičkách
 Lesy v Hodkovičkách

  Lesy na Cibulce
 Lesy na Cibulce - ilustrační obr

  Prokopské a Dalejské údolí 
Prokopské a Dalejské údolí - ilustrační obr

  Milíčovský les
 Milíčovský les - ilustrační obr

  Divoká Šárka
 Divoká Šárka - ilustrační obr

 Lesy v Šárce
Lesy v Šárce - ilustrační obr

  Draháňské a Bohnické údolí
Draháňské a Bohnické údolí - ilustrační obr

 Les Smetanka a Tábor
informační brožura Les Smetanka a Tábor, titulka
Xaverovský háj
informační brožura Xaverovský háj, titulka
Bohdalec a Tyršův vrch
informační brožura Les Bohdalec a Tyršův vrch, titulka
Les Kamýk
informační brožura Les Kamýk, titulka
Modřanská rokle a Cholupický vrch
informační brožura modřanská rokle a Cholupický vrch, titulka
Les Hlásek
informační brožura Les Hlásek, titulka

html verze v přípravě:

č. 21 les Krejcárek 
č. 22 Klánovický les 
č. 23 lesopark Vinice 
č. 24 lesopark Letňany